ช้างติดหล่ม

             หล่มภายในใหญ่อยู่ควรรู้จัก            คือความรักหวานชื่นกลับขื่นขม

ความโกรธแน่นแค้นคั่งดังเปือกตม               ความโง่งมหล่มลึกควรนึกกลัว

จงถอนตนพ้นพรากขื้นจากหล่ม         อย่าจ่อมจมหล่มพิษจนมิดหัว

เหมือนกุญชรถอนตนพ้นทั่งตัว                ไม่เกลือกกลั้วในหล่มน่าชมนา

 

พระราชวิสุทธิญาณ   วัดบวรนิเวศวิหาร  2535

 

  I   fell   in   every   holes

I should have told my children

To   warn   them not to fall like me.

I   don’t   want   to be trapped   in  those  holes  forever

So   I   tried to forget  what  really happened to me

However I want my children to know

Even   though  I  don’t want them to fall like me ,

I don’t know how to protect them.

That is because I  am  still  trapped  in  those holes.

But,  in  my  breath

I pray for them.

May they are blessed

my   dearest  ones!

     Share

<< วันลอยกระทงด้วยรัก >>

Posted on Tue 30 Nov 2004 10:47

Reading this makes my <a href="http://tovxkzno.com">deisocins</a> easier than taking candy from a baby.
Keshawn   
Tue 18 Oct 2016 13:44 [3]
 

That's really <a href="http://uestfzdsrn.com">shderw!</a> Good to see the logic set out so well.
Janaye   
Mon 17 Oct 2016 23:39 [2]
 

The voice of rayonialitt! Good to hear from you.
Lotta   
Tue 11 Oct 2016 14:13 [1]
 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh